Privacy- en cookiebeleid

Op deze website gebruiken we cookies om via Google Analytics de gebruikerservaring van onze website te verbeteren. Deze cookies zijn geanonimiseerd en niet te herleiden naar specifieke personen of IP-adressen. We gebruiken deze cookies om te analyseren hoe onze bezoekers op onze website terechtkomen, welke pagina’s bezocht worden en hoe we onze website voor hen verder kunnen verbeteren. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten, zodat gegevens niet met andere partijen gedeeld wordt of voor andere doeleinden dan hierboven genoemd gebruikt wordt.

Contactformulier

We gebruiken de gegevens van het contactformulier (naam, e-mailadres en eventueel een door u meegestuurd bestand) alleen om u een reactie te kunnen sturen op uw vraag of verzoek om een offerte. Deze gegevens worden niet op onze website of server opgeslagen of voor andere doeleinden gebruikt. Als u een document in de bijlage meestuurt, dan bewaren we deze alleen (via e-mail) gedurende de periode waarin we met u contact opnemen en/of de opdracht voor u uitvoeren. Daarna worden dergelijke bestanden verwijderd. Als er na het eerste contact geen reactie is gekomen van uw kant verwijderen we uw gegevens en bestand(en) na 1 maand.

SSL-certificaat en overige beveiliging

Onze website gebruikt een SSL-certificaat, zodat we uw gegevens via een beveiligde verbinding ontvangen. U herkent een beveiligde website aan het groene slotje links in de adresbalk en een aanduiding zoals “Veilig” naast dit slotje. Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens tegen te gaan neemt BeeCommunication vof passende maatregelen.

Verantwoordelijke en contactgegevens

BeeCommunication vof, gevestigd aan de Groote Wielenlaan 224, 5247 JH te Rosmalen is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid weergegeven. U kunt ons telefonisch bereiken via 06-27028768 of via info@beecommunication.nl. De verantwoordelijke persoon voor de gegevensbescherming is Bart Roelands.

Doel van het verwerken

De gegevens die we via de website of via e-mail ontvangen worden verwerkt met als doel voor u vertalingen te kunnen uitvoeren en deze aan u te kunnen versturen. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor we deze gegevens hebben verzameld. We bewaren uw gegevens voor een periode van maximaal 2 jaar (of langer indien dit op een wettelijk vereiste/grondslag berust). Uw gegevens worden nooit verkocht of aan derden ter beschikking gesteld. Met bedrijven die voor ons gegevens verwerken (denk aan facturering/boekhouding) zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten zodat uw gegevens ook daar veilig en vertrouwelijk verwerkt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft altijd het recht om uw gegevens in te zien, aan te (laten) passen of te verwijderen. U kunt daarnaast uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken of daar bezwaar tegen maken. U kunt uw gegevens ook laten overdragen naar een ander, door u aan te duiden bedrijf of instantie. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar info@beecommunication.nl. We zullen uw verzoek dan zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen 2 weken) verwerken. 

Klachten

Heeft u desondanks toch een klacht over de manier waarop we uw gegevens verwerken, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de nationale toezichthouder voor dergelijke kwesties. U vindt de link hier:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Menu